Ölkə və qərb (və ya sadəcə ölkə) və hillbilly musiqisi kimi tanınan ölkə musiqisi erkən 1920s-də cənub Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayan məşhur musiqi janridir. Xalq musiqisi (xüsusilə Appalachian xalq və qərb musiqisi) və blues kimi janrlardan kökləri olur. Ölkə musiqisi tez-tez banan, elektrik və akustik gitaralar, polad gitaralar (məsələn, pedallar və dobroslar) və simalar kimi simli çalğı alətləri ilə müşayiət olunan ümumilikdə sadə formalar, folklor sözləri və harmoniya ilə bir çox balada və rəqs melodiyalarından ibarətdir. harmoniklər kimi. Blues rejimi qeydə tarixi boyunca geniş istifadə edilmişdir.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.