Arabic music (Arabic: الموسيقى العربية - ALA-LC: al-mūsīqā al-'Arabiyyah) bütün müxtəlif musiqili üslub və janrları ilə bütün ərəbcə danışan ölkələrin musiqisidir. Ərəb ölkələrinin bir çox musiqi üslubları və bir çox dialektləri var; hər bir ölkənin öz ənənəvi musiqisi var. Ərəb musiqisinin bir çox digər regional musiqili üslub və janrları ilə qarşılıqlı uzun tarixi var. Bu gün Ərəb dünyasını təşkil edən bütün xalqların musiqisini, bütün 22 dövlətlərini təmsil edir.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.