Xalq musiqisi ənənəvi xalq musiqisini və ondan 20 əsr xalq ümidi dövründə inkişaf edən janrları əhatə edir. Xalq musiqisinin bəzi növləri dünya musiqi adlandırıla bilər. Ənənəvi xalq musiqisi bir neçə yolla müəyyən edilmişdir: musiqinin şifahi ötürülməsi, naməlum bəstəkarların musiqisi və ya uzun müddət ərzində xüsusi ifa etdiyi musiqi. Ticarət və klassik üslublarla müqayisə olunub. Sözü 19 əsrdə yaranmışdır, lakin xalq musiqisi bundan daha da uzanır.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.