Afrikanın ənənəvi musiqisi kimi Afrika populyar musiqisi geniş və müxtəlifdir. Afrika populyar musiqisinin ən müasir janrları qərb populyar musiqisi ilə çarpaz pollinasiya qurur. Blues, caz, salsa, zuk və rumba kimi populyar musiqilərin bir çox janrları Afrikadan gələn musiqili ənənələrə görə fərqli dərəcələrə səbəb olur, amerikalılara köləlikli Afrikalılar tərəfindən gətirilir. Bu ritmlər və səslər sonradan rok, ritm və blues kimi yeni janrlar ilə uyğunlaşdırılıb. Eyni şəkildə, Afrika populyar musiqisi, xüsusilə musiqi alətləri və qərb musiqi səsyazma studiya texnikalarını qəbul etdi. "Afropop" termini (həmçinin afro-pop və ya afro pop kimi) bəzən müasir Afrikada pop musiqilərinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Terim xüsusi üslub və səsə aid deyil, lakin Afrika populyar musiqi üçün ümumi bir müddət kimi istifadə olunur.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.