Blues, 19 əsrin sonunda ətrafında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dərin Cənubundakı Afrikalı amerikalıların yaratdığı musiqi janr və musiqi formasıdır. Bu janr, Afrika musiqili ənənələrində köklərdən, Afrika-Amerika əsərlərindən və mənəviyyatlardan inkişaf etmişdir. Blues mənəviyyatları, iş mahnıları, sahə hollerləri, səslər, şənlər və qohum sadə povest balalarını birləşdirdi. Caz, ritm və blues, rock və roll hər yerdə blues formu, twelve bar blues ən ümumi olan blues miqyaslı və xüsusi akkord progressions ilə zəng və cavab modeli ilə xarakterizə olunur. Mavi notlar (və ya "narahat edilmiş qeydlər"), ümumiyyətlə meydança düzəldilmiş üçüncü və ya beşinci səslər də səsin vacib bir hissəsidir. Blues qarışdırır və ya gəzinti basası trans-ritmini gücləndirir və yiv kimi tanınan bir təkrar təsir yaradır.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.