Caz, 19 əsrin sonlarında və 20 əsrin əvvəllərində New Orleansın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Afrika-Amerika cəmiyyətlərində yaradılan və blues və ragtime köklərindən inkişaf etdirilən musiqi janrlarıdır. Jazz bir çoxları tərəfindən "Amerika klassik musiqisi" kimi görünür. 1920s Caz Yasasından bəri caz musiqi ifadəinin əsas forması olaraq tanınmışdır. Daha sonra, müstəqil ənənəvi və populyar musiqi üslubları şəklində ortaya çıxdı. Bunların hamısı, Afrika-Amerika və Avropanın Amerika musiqiçilərinin ortaq istiqrazları ilə bağlı idi. Caz, yelləncək və mavi notlar, zəng və reaksiya vokalları, poliritlər və improvizasiya ilə xarakterizə olunur. Caz Qərbi Afrikanın mədəni və musiqili ifadələrinə və blues və ragtime, o cümlədən Avropa hərbi musiqi musiqisini əhatə edən Afrika-Amerika musiqi ənənələrində köklərə malikdir. Dünyanın hər yerində ziyalılar cazı "Amerika-nın orijinal sənət növlərindən biri" adlandırıblar.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.