Klassik musiqi bədii musiqidir, ya da liturgiya (dini) və dünyəvi musiqi daxil olmaqla, Qərb mədəniyyətinin ənənələrinə köklənmişdir. 1750-dan 1820-ə (Klassik dövrə) olan müddətə istinad etmək üçün daha dəqiq bir müddət də istifadə edilərsə də, bu məqalə 6 əsrdən günümüzədək Klassik dövrü və müxtəlif dövrləri əhatə edən geniş span ilə bağlıdır. digər dövrlər. Bu ənənənin mərkəzi normaları 1550 və 1900 arasında yayılmışdır ki, bu ümumi təcrübə dövrü kimi tanınır. 11 əsrin əvvəlindən etibarən istifadəyə verilmiş, Avropa sənət musiqisi çoxsaylı qeyri-Avropa klassik və bəzi populyar musiqi formasından çox fərqlənir. [2] [Xahiş olunur istinad deyil] Katolik keşişlər müasir Avropa kilsəsi boyunca lətifəni standartlaşdırmaq üçün musiqi nişanəsi. Qərb heyətinin notasyonu bəstəkarlar tərəfindən musiqi parçası üçün ifaçılara (melodiyalar, basslines və tonları təşkil edən), tempi, metr və ritmləri göstərmək üçün istifadə olunur.

Məhsul yoxdur seçiminizi uyğun tapıldı.